• 1

SA工法-後製清水模工法-室內產品簡介

1. SA工法為一完整的清水混凝土保護與再修飾工法
      • 超耐候性清水混凝土完成面
      • 完全水性系列
      • 具撥水效果之滲透型清水混凝土保護系統 
      • 具日本健康建材標準 F ★★★★ 認證

2. SA工法包含
       ① 真清水模的保護 (指灌注的很成功的清水模表面保護很重要的)
       ② NG清水模的修飾保護 (通常是灌注失敗了的清水模)
       ③ 後製清水模
       ④ 後製木紋模

3. SA工法專頁網誌 : www.taiwansa.com.tw

*模樣表現:螺栓孔、木紋模、位差線、平板、線條分割、自由分割

  • 材質:清水模質感
  • 產地:日本
  • 相關認證:日本 F★★★★ 健康綠建材

圖、文提供©"朋柏實業-日系外牆拉皮專科工法"

產品上架日期:2016-09-21

 
請先登入系統,才可以留言喔。
0筆留言